2 Декември

„И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се”- Деяния 22:16

Тук имаме директива, че е ценно да  ни подражават тези, върху които имаме влияние и които искаме да приведем в правия път. Предупреди ги да побързат, към пълно подчинение, към пълно изповядване на Господ и Истината. Ако те нямат тенденция да бързат да се подчинят, след като техните очи са видели Господ и след като техните уши са чули Неговия глас, те ще бъдат от малка полза и по-нататък, когато света, плътта и дявола ще им кажат, Не бъди ектремен; бъди умерен; не прави пълно отдаване на Господа. Твоите близки и приятели биха говорили зад гърба ти, а също би повлияло на твоите надежди и просперитет и ще обърне твоите приятели във врагове. Ще ти струва много, карай по- леко. Z.’01-186 R2825:4