1 Декември

„Да възлюбиш ближния си, както себе си” – Матей 22:39

Ти не би искал да подозираш твоят ближен в използване на зла умисъл, език или клевета срещу теб; така и ти не трябва да правиш това с него… Божият закон казва, че всички, които са под Неговия договор не трябва да изпускат и едно единствено подозрение срещу своя ближен: и ако такова подозрение, неволно излезне от ума при съответни обстоятелства, то новия ум би трябвало навремe, със своята естествена благосклонност да се противопостави на подозренията с предложение за възможно грешно разбиране и представяне на информацията, като винаги отчита очевидната вина с благоразположението на съмнение. Z.’99-72 R2445:3