20 Януари

“Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове; защото кой е тоя син, когото баща му не наказва?” – Eвреи 12:7

Характерът не може да се изгради изцяло, ако няма изпитания. То е като едно растение: първо е много нежно, нуждае се в изобилие от слънцето на Божията любов;  от често поливане с водата на Неговата милост; култивиране чрез прилагане знанието на Неговия характер и добрата основа на вярата и вдъхновение от подчинението; и после, така развито от тези благоприятни условия,  е готово за режещата ръка на възпитанието и му е възможно да издържи някои трудности. И малко по малко, колкото силата на характера се развива, тестовете стават по-сурови, само за да развият по-голяма сила, красота и милост, докато накрая е фиксирано, развито, установено и перфектно-  чрез страданието. Z.’95-107 R1807:4