19 Януари

“Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден се поучавам в него.”- Псалм 119:97

Голяма привилегия е за Християните да изучават Божието Слово и все пак, голяма част от изучаването се прави без практика. Изучаване, което не се прилага е по- лошо от губенето на време… Всяка възможност трябва да се използва от Божиите хора, за да получат знание за Божия план- дори до степен на жертване; но детето на Бога трябва да види, че неговото удобство и комфорт се жертват, а не главно удобствата и комфорта на другите. Библейско изучаване, което се прави на гърба на другите е знак за необитаемост на Божия дух на любовта  в тези Християни. Z.’99-156 R2488:3