18 Януари

“В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа”- Римляни 12:11

Нека тези, които ще учавстват в съревнованието да огледат добре своите цели и дейности в Божията служба. Ако затрупаме нашите таланти под тежестта на светските грижи и бреме, което може да се избягва и игнорира; ако ги затрупаме със светски амбиции- наши или на семейството- независимо дали това ще бъде пропиляване на посветеното време за наука, философия, музика или изкуство, бизнес, политика или удоволствие, или за подхранване на гордостта и апетита – тогава, рано или късно, неверният слуга ще отиде във външната тъмнина.Z.’91-9 R1282:5