17 Януари

“Пазете себе си в Божията любов”- Юда 21

Ние можем ежедневно и ежечасно да пазим себе си в Божията любов като се подчиняваме на нея, растем в любов, в принципите на праведността. И ние ще се радваме на всички събития в живота- в изпитания, в трудности, в страдания,в разочарования и т.н., както и в удоволствия, ако във всички тях Господ ни инструктира и ни дава ясна картина за нашите недостатъци и за перфектния закон на свободата и на любовта, който Той е установил; и за който закон Той изисква от нас пълно и лоялно отдаване на сърцето. Z.’02-173 R3021:6