16 Януари

“В молитва постоянни”- Римляни 12:12

Каква благословена привилегия е нашата, мили последователи на Господ, да бъдем постоянни в молитва, винаги да се молим- да повдигнем нашите сърца и умове към Бог по всяко време и на всяко място и да знаем, че ежедневно и ежечасно Бащата и нашия мил Господ Исус са с нас. И когато задълженията на деня са се изпълнили под Негово наблюдение и ръководство или по всяко време, когато душата реши, че е необходимо, колко ценна е тази привилегия да влезем в нашето тайно място и там с Него, сами, да разтоварим сърцата си. Z.’95-215 R1866:1