15 Януари

“Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? “- Михей 6:8

Тези основателни изисквания ще се признаят от всеки. Така че Бог не би изисквал по-малко от тези, които Той обучава за бъдещото съдене на света: и все пак всички тези три качества, уточнени от пророка се разбират с една дума- Любов. Любовта изисква ние да съдим праведно ближните си, братята, семействата си, себе си; така че ние трябва да се стараем да култивираме оценяването на правата на другите- техните физически, морални и интелектуални права, техните свободи; и така като признаваме тези права, ние не трябва да се стараем да ги лишаваме от тях или да ги отричаме. Z.’02-172 R3020:6