30 Ноември

„Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века.” Матей 28:20

Със сигурност Този, който ръководи работата по сеенето, не би се интересувал по- малко от жътвата. Нека затова да вярваме в сноповете истина с енергия и кураж, като помним, че ние служим на Господ Христос, като помним, че ние не сме отговорни за жътвата, но за събирането на „узрялото” жито, което можем да намерим. Ако работата е усилена за намирането на няколкото узрели зърна жито, ние трябва да се радваме много, за това, което сме намерили и се учим да обичаме и ценим това, което е свято и скъпоценно. Нека също да помним,  че използването на цялата ни възможна мъдрост в тази служба, чиято Божия цел е да се сподели с нас Неговата работа, е нищо в сравнение с благословиите, които тази работа ще ни донесат. Z. ’01-155 R2811:4