13 Януари

“Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай {Или, Утешител. Вж. Иоан 14:16} при Отца, Исуса Христа праведния.”- 1 Йоан 2:1

Ако ние установим, че поради липса на вяра или слабост на плътта сме направили грешна стъпка, противоположна на Божията воля и на нашите най-добри духовни интереси, не трябва да се губи никакво време, а да се проследи стъпката и да призовем Господ. Ние имаме олтар, осветен със скъпоценната кръв на Христос, много по-върховен във всяко отношение от този, на който Авраам е принасял буквално кръвта на животни; и апостолът ни наставлява, „Нека пристъпваме с дръзновение ( с кураж) към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.“- Евреи 4:16 Z.’01-233 R2848:3