27 Ноември

„Молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всички светии”- Ефесяни 6:18

Ние трябва да имаме дух на моление във всичко, което казваме и правим: иначе казано, нашите сърца трябва да търсят Господа непрекъснато за Неговото ръководство във всичките ни житейски дела, така че да правим с наша сила това, което ръцете ни позволяват, с маниер, който да е одобрен от Него, така че да сме покровителствени от Него в изкушенията , иначе  би било извън нашите възможности да издържим и така да бъдем веднага спасени от злото и да имаме участие в Божието Царство. Братя и сестри, нека все по- често си спомняме думите на Нашия Господ и ги прилагаме:”Бдете и се молете, за да не изпаднете в изкушение”. Z.’01-80R2775:5