26 Ноември

„Тогава Господ му каза: Що е това в ръката ти?”- Изход 4:2

Ако човек би бил използван по- обилно от Господ за неговата служба, то нека той първо търси да се храни по-вече и повече от нея. Нека той имитира този възлюбен и почетен слуга Мойсей, в мекота, смирение, енергия и неуморима цел и себе жертвена служба на Господа. Но мъдрия слуга би търсил винаги да култивира в тази линия и своите естествени възможности, а не да очаква Господ с чудо  да ги разработи и така да губи ценно време да развива нещо, което не притежава по природа .Z.’94-143R1651:5

Нека тогава всеки търси чрез милост, чрез стремеж, чрез любов към Господ и Неговата кауза, чрез вяра в Неговата сила да бъде в състояние на сърцето и мисълта, с които да бъдем готови да сме използвани и полезни във всяка част на божествената служба, за която Господ би бил доволен да ни призове.  Z. ’01-348 R2904:4