25 Ноември

Никой, който се изкушава да не казва:Бог ме изкушава, защото Бог се не изкушава от зло и тъй никого не изкушава”- Яков 1:13

Тук има разлика между изкушение, което Бащата счита за нормално и изкушение, което идва от противника. Първото са тестове на лоялност към Бог и към принципите на праведност и са с намерение да бъдат благословение и помощ за тези, които ги издържат , като това демонстрира тяхната лоялност към праведноста. Противоположно на това , изкушенията на Сатана са клопки и примки на злото и погрешното, изкушения, при които лошото изглежда правилно и правилното- лошо, слагайки светлина на тъмнината и тъмнина на светлината. В този смисъл на погрешно представяне и поставяне на капана на злото, Бог не изкушава никого.Z.’04-7R3297:5