24 Ноември

„Затова и аз се старая да имам всякога непорочна съвест и спрямо Бога, и спрямо човеците”- Деяния 24:16

Нашата съвест изисква регулиране, както и всички други части на нашата пропаднала природа. Ако нашата съвест трябва да се регулира, то ние трябва да имаме някакъв стандарт, от който да се водим. Нашата съвест е като часовник, който е настроен правилно да отброява часовете, но коректността да подържа правилното време зависи от правилното регулиране на главната настройка, така че да показва часовете истинно; нашата съвест трябва да е готова да определя кое е добро и лошо, но ние можем да разчитаме на нея само, ако е нагласена според новата настройка, новото сърце, чистотата на волята, така че да е в хармония със закона на любовта, представени в Словото на Бога. Z.’00-360R2735:1