23 Ноември

„Защото ви е нужно търпение, та като извършите Божията воля, да получите обещаното”- Евреи 10:36

Тук виждаме, че вършенето на Божията воля не е единствения тест, а че този характер трябва да навлезе до такава степен  в нашите сърца, че да се запечата и да управлява нашия живот, при каквито и да е обстоятелства и условия. Чак тогава ние бихме изпаднали в такова състояние на сърцето, че да бъдем пригодни за Царството. Апостол Яков е казал: „Изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост (търпеливо издържане)”; това ни подсказва, че ако нашата вяра устои на изпитанието, ще изработи характер на търпеливо издържане. Но от друга страна, ако не участваме в търпеливото издържане, ще означава, че нашата вяра не е издържала успешно теста и че не ще сме пригодни за Царството.  Z.01-117R2792:1