22 Ноември

„Защото ревността за Твоя дом ме изяде”- Псалм 69:9

Студенината, макар да може да се каже за такива хората, че имат и други добри качества,  няма място или дори даже хладината няма място в душите на тези, които веднъж са вкусили от Господната милост.  За такива любовта е запалена и тя трябва да ги води към крайната цел. Така е било с нашия Господ Исус и затова Той е бил обичан от нашия Баща… Нека тези, които силно желаят да радват Господните очи, да бъдат изпълнени със същия дух на стремеж за праведност и истина, който да ги предостави като жертви на Божия олтар. Така те биха били по- желани и възприети от Него чрез Исус нашият Господ. Z.’98-112 R2289:3