20 Ноември

„Като вършите тия добродетели, никога няма да отпаднете”- 2 Петър 1:10

Условието не е във вършенето на тази неща перфектно, без да имаме в предвид праведноста на Исус, която покрива и компенсира нашите недостатъци ежедневно; но ако прибавим към нашата вяра праведноста на Христос, ние ще култивираме тези дарове до степента на нашите възможности и не бихме отпаднали. Когато правим всичко, което е по нашите сили, ние все още сме недобри служители, които не могат да се доверят на своята си праведност; но широката дреха, която е вярата ни в Христос и чрез която ние с постоянно усърдие „отработваме нашето собствено спасение със страх и трепет”, знаейки че праведност в Христа се прилага, когато се преследват желанието за грях и самия грях, то ние трябва да „преследваме тази святост, без която никой не ще види Господ”.Z.’97-148R2155:6