12 Януари

„Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен.“- Галатяни 6:1

Нека научим този урок да поправяме другите нежно, много внимателно, мило, с намек, отколкото с директно обвинение и детайли за погрешност- чрез въпроси за сегашното състояние на техните сърца, отколкото да имаме в предвид предишното им състояние, в което знаем, че са прегрешили. Ние трябва да сме по-малко готови за наказание, което да последва извършването на грешното, а  по- скоро да търсим  възстановяване от вършенето на грешката, когато тя е преодоляна. Не трябва да се опитваме да не се съдим и наказваме  за вършенето на грешки, но по-скоро да помним, че всичко това е в ръцете на Бога-  не трябва в никакъв случай  да отмъщаваме или да наказваме и отвръщаме на за злото със зло. Z.’01-150 R2807:6