17 Ноември

„Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища”- Псалм 91:11

Така е, Бог ще въздигне няколко верни пастори и учители, които ще „следят за твоята душа, тъй като те трябва да дадат отчет”. Наистина, ще има и фалшиви учители, които ще изопачат Словото на Господ и ще се опитат с изкривени хитрости да погубят душата ти; но ако в простотата на сърцето си, Божиите сърца търсят ,”Така каза Господ” за всеки елемент на тяхната вяра и внимателно доказват всички неща със Словото, те ще могат веднага да различат истината от лъжата. И правейки това, апостол Павел ( Евреи 13:7) ни съветва да сме убедени. Господ, нашият Пастир, ще се погрижи за истинските овце.Z.’04-75R3332:2