16 Ноември

„Тя извърши това, което можеше”- Марко 14:8

Ние нямаме привилегията да бъдем в личен контакт с нашия мил Спасител, но е наша привилегия да помажем Господните „братя” със сладкия парфюм на любовта, съчувствието, радостта, мира и колкото това ни струва повече като себеотдаване, токова то е по-ценно в очите на нашия Старши брат, който декларира,  че в пропорция на това, което правим или не правим за Неговите братя, ние го правим или не правим за Него… Нашите кутии от алабастър са нашите сърца, които трябва да са пълни с най- обогатения и сладък парфюм на добри пожелания, нежност и любов към всички, но специално към Христос, към Главата, нашият Господ Исус и към всички членове на Неговото тяло, църквата; и специално към членовете на нозете, които сега са с нас и на които ние сега имаме привилегията да изливаме от сладкия аромат на любовта и отдаването в името на Господ, защото сме негови. Z.’99-78 Z.’00-378,R2448:5, R2744:3