15 Ноември

“Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.”- 1 Йоан 2:6

Всеки трябва да ходи, както Господ е ходил, в неговото общо поведение и отношение към всичко, което е добро и съответно да избягва всичко, което е лошо. Всеки трябва да върви възможно най-близко в стъпките на Исус. Това, все пак не означава, че той трябва или може да върви в съвършенство с неговия Господ, тъй като е в несъвършено тяло, а Господ е бил съвършен дори в плът. Това означава точно както е казано, че ние трябва да вървим, както Той е вървял- по същия начин, в същата посока, към същата оценка и стандарт, които Той е преценил и установил . Z. ’03-345 R3237:5