14 Ноември

„Внимавайте на себе си,… ще навлязнат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото; и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си.”- Деяния 20:28-30

За обучение, изпитване и крайно утвърждаване на Църквата на Бог е необходимо тя да бъде подложенa на такива враждебни влияния; за този, който ги побеждава, е обещана голяма награда. Ако ще царуваме с Христа, ние трябва да докажем дали сме достойни да царуваме чрез същите тестове на лоялност към Бог, вяра в Неговото слово, стремеж към истината, търпеливо понасяне на наказанията и преследването, дори до смърт, и на непоклатима вяра в силата и целта на Бог да спаси и издигне Неговата църква в определеното време. На такива верни са благословените утехи на Псалм 91. Z.’04-74R3331:3