12 Ноември

„ Не бъди невярващ, а вярващ” –Йоан 20:27

Не е възможно да се приближим до Господ, ако не изразяваме вяра и доверие в Него, в Неговата добрина, сила, мъдрост, любов… Вярата е въпрос на култивиране, на развитие. Вярата на същите апостоли, които са изпаднали в ужас, когато бурята ги връхлетяла в морето на Галилея, растяла, както показва записът, те започнали да вярват на Господаря дори в негово отсъствие, дори когато не могли да го виждат. Подобно и за нас, трябва да ни бъде наш дневен урок развиване на вяра в Господа , да мислим за предишния си опит от миналото, за всички поуки от Неговото слово, така че нашата вяра в Него да бъде вкоренена и обоснована. Z.’04-89R3338:5