10 Ноември

„Любовта не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината”- 1 Коринтяни 13:6

Дали принципите на правилното и погрешното са твърдо фиксирани в ума ми и така се противопоставят на погрешното, че аз не бих подкрепил лошото, но трябва да го отхвърля, макар че ми донася предимства? Дали съм в пълна хармония с вярното , с истината, така че не бих избягвал радостта в нея, дори това да разочарова някои от моите предубеждения или не- задоволяване на някои мои земни интереси? Любовта към Бог, която апостолът тук описва като дух на Господните хора, това е любов над егоизма и е основана на стабилни принципи, които трябва всеки ден, повече и повече все по- твърдо да се изпитват и винаги да се отстояват на каквато и да е цена. Z.’03-57R3151:3