9 Ноември

„ Плътта желае силно противното на Духа, а Духа- противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате.”- Галатяни 5:17

Това е голяма и непрекъсната битка, защото въпреки че новата воля отстоява себе си и слага тялото на по-долно място, като го принуждава да се съобразява с новия ум, то физическото тяло, не бидейки фактически мъртво, непрекъснато влиза в контакт със света и противника, като непрекъснато се стимулира и подновява от земните грижи, амбиции, методи, стремежи, конфликти и неподчинение на новата воля. Никой светия не е без опит от този род- битки вътрешни и външни. Това е битка до края или голямата награда ,за която се борим, няма да е наша. Въпреки че новото създание управлява смъртно тяло, то чрез Господната милост и подкрепа непрекъснато, макар и до смъртта, не може да има спиране на този конфликт. Z.’03-424 R3275:2