8 Ноември

„Не изговаряй напразно името на Господа твоя Бог”- Изход 20:7

Въпреки че това нареждане не е дадено на духовния Израел, ние можем да видим как смисълът му идва към нас…Ние взимаме името на Христос като наше име. Святото име на нашата Глава принадлежи на всички членове на тялото.  Светото име на младоженеца принадлежи на всички сгодени. Колко внимателни трябва да бъдем в мислите си и подходящо трябва да кажем:” Аз не трябва да използвам Божието име напразно- така че аз оценявам честта, достойнството и отговорността на моята позиция като Негов представител и посланик в света. Аз ще вървя по пътя с мъдрост, като гледам да не донеса неуважение към името, но напротив- уважение във всяка мисъл, дума и дело. Z.’04-73R33331:1