7 Ноември

„Видях душите на ония, които бяха обезглавени, поради свидетелството си за Исуса и поради Божието Слово”- Откровение 20:4

Въпреки че това обезглавяване е фигуративно, а не буквално, все пак има голямо значение…То отбелязва не само смърт на собствената воля, но също и отсичане от всички други глави- държавни и законови и признаване на само една „глава” Исус, който Бог назначи да бъде Глава на църквата, която е Неговото тяло…Не означава само отсичане от институционни и правителствени глави, но също и да нямаме наши глави и воля, а да възприемем ръководството и волята на нашия Господ Исус. Това е същата мисъл, която привлича нашето внимание в Римляни 6:3, където апостолът заявява, че ние сме кръстени в тялото на Христос, като сме кръстени в Неговата смърт- пълно посвещаване на нашата воля и пълно отдаване на живота ни, вярно до смъртта. Z.00-285R2700:6