5 Ноември

„И като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра”- Евреи 10:21,22

Нека помним,че Този, който започна добрата работа не се променя никога и че докато нашите сърца са все още в хармония с Него, ако нашата вяра е чиста и твърда във великото изкупление, ако нашето посвещение в все още изцяло и напълно, така че ние не търсим нашата воля, а Неговата да управлява делата ни, тогава наистина имаме пълно потвърждение на вярата, защото знаейки, че  Бог е постоянен и знаейки, че ние сме в хармония с Неговите обещания и нареждания, то  значи сме сигурни, че Неговото милостиво провидение все още е върху нас. Това е пълното уверение във вярата- пълно доверие в Господ.  Z.’00-170R2643:1