4 Ноември

„ Като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците”- Филипяни 2:7

Както никой не е способен да служи на двама господари и да удовлетворява и двамата, да бъде честен и към двамата, тъй като техните интереси са в конфликт, така и ние не можем да служим на Бог и праведноста като в същото време сме мили и възприемани от противника и от тези, които са в хармония с управителя на сегашния ред, „ принцът на света”. Всички Божии посветени хора, тези, които трупат съкровища на небето и са богати чрез Бог, трябва да искат да не бъдат с репутация сред тези, които не са посветени и сред тези, с каквато и да е професия, които служат на Мамона, на егоизма, на сегашния живот и не жертват тези си интереси за участие в Небесното Царство.  Z.’00-318R2717:5