3 Ноември

„Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото – немощно. „- Матей 26:41

Някои правят грешката да се молят, без да наблюдават; други правят грешката да наблюдават, без да се молят; но единственият безопасен метод е да се комбинират двете, както нашия Господ ни наставлява. Ние трябва да гледаме и да пазим себе си от нахлуването на света, плътта и дявола. Трябва да гледаме към всички окуражаващи неща от Господното Слово, доказателството за тяхното изпълнение, сигналите, които предвещават Неговото присъствие и великите промени, които идват с божиите повели. Ние трябва да наблюдаваме всичко, което ще ни заздрави във вяра и надежда, лоялност и любов; и докато гледаме, трябва да се молим неспирно. Трябва да се молим заедно като Господни люде; трябва да се молим в къщи като семейство; трябва да се молим насаме, на скрито. Z. ‘ 01-80R2775:5