2 Ноември

„Господ е; нека стори каквото Му е угодно.”- 1 Царе 3:18

Ние не знаем кое е за наше добро. Понякога нещата, за които се борим и желаем да постигнем, като ги считаме за добри, може да се окажат, че са за наша вреда. Благословени са тези, които могат чрез вяра да проникнат в тъмнината на всяко изпитание, трудност и заплетеност като осъзнават,че „Господ познава тези, които са Негови” и че предизвиква всичко, за да работи за тяхно добро. Z.’01-148 R2806:4

Ние трябва да чакаме търпеливо Господ и да считаме такива събития като знак на Неговото провидение към нас, като не се съмняваме в  Неговата мъдрост, любов и сила и се чудим какво да правим. Z. ’01-317 R2888:2