1 Ноември

„Господи, постави стража на устата ми, пази вратата на устните ми”- Псалм 121:3

Броят на караула или на пазачите, които гледат нашите действия и думи ще са малцина в сравнение с пазачите на мислите и ума, катоте трябва да са най-силните. Това е мястото, което трябва специално да наблюдаваме. „От изобилието на сърцето, устата говори”. Тази обща истина трябва да е за пример на тези, които са по-отворени в език и поведение. Имайки правилни чувства в сърцето си, те наблюдават по-слабо своето изразяване, отколкото преди, но въпреки всичко, трябва да помнят думите на апостола: „Който не греши в говорене, той е съвършен мъж”- Яков 3:2  Z.’04-23R3305:5