9 Януари

„Кой те прави да се отличаваш от другиго? И що имаш, което да не си получил?“- 1 Коринтяни 4:7

Всички посветени на Господа трябва да осъзнаят, че те са дошли до сегашната милост и истина, не поради тяхната собствена мъдрост, нито поради мъдростта на другите, но поради мъдростта и милостта на Господ. Същата мисъл трябва да имат и тези,  които се занимават със служба на църквата като учители, служители в който и да е отдел, отговорни с каквато и да е позиция към Домът на вярата и техните възможности да служат на Господ като негов устен представител, те също трябва да са признателни. Ако признанието им пропадне, то тогава пропада и правилната преценка. Z.’03-430 R3278:2