8 Януари

„Внимавайте, никой да не връща никому зло за зло; но всякога търсете доброто един на друг и на всичките.“- 1 Солунци 5:15

Според стандарта на Писанията, избраната църква на Христос трябва да бъде най-шлифованата, най- пречистената, най-вежливата, най-щедрата, най-милия тип хора от всички на света;- и всички тези черти  църквата трябва да ги притежава в най- пълния смисъл; не само като външно поведение и изглед на любезност, нежност и т.н., така присъщи на света; но нежност и любезност, извиращи от сърцето, произтичащи от оценяването на Господния дух и духа на Истината, на любовта и също на справедливостта. Z.’01-297 R2879:3