7 Януари

“Да не злословят никого”- Тит 3:2

Ако войниците на кръста биха имали правилната мисъл, че клеветата и злословието са убийци на характера на другия и че очернянето е грабителство над доброто име на другия, те скоро ще видят този маниер в наистина лоша светлина, както се явява и в очите на Господа; и веднъж щом се види този маниер от истинската му страна, божествената гледна точка трябва да събуди новото създание към най- бързи действия в побеждаването на такива дела на плътта и на дявола. Всеки трябва да търси да изчисти стария квас на омразата и злобата, на съперничеството и лъжата, на злословието, така че да е чист по сърце и да имитира нашия Господ. Z.’03-425 R3275:5