6 Януари

„Научи ни така да броим дните си Щото да си придобием мъдро сърце.“- Псалм 90:12

Християнинът, в преброяването на неговите дни, не влага горестен и скръбен сантимент, въпреки че прави това с трезвеност.Той брои дните, които минават, като много благословии, като много привилегии , много възможности да „покаже славата на Този, който ни е извикал от тъмнината в Неговата чудесна светлина“, да даде помощ на другите в странстването и да развие в себе си все повече привлекателен характера за Божиите очи- да стане все повече и повече копие на Божия мил Син.  Z.’01-333 R2896:6