5 Януари

“Укорите на ония, които укоряваха тебе, Паднаха върху Мене”- Римляни 15:3

Нека видим, че ние носим укорите на Христос, тъй като Той ги роди- със съжаление и молитва за грешките и лишенията, ако случайно Бог може да има даде покаяние; и със смирение, оценявайки привилегията да докажем нашето отдаване към Господ чрез издържане на суровостта на Неговата служба като добри войници. Той не е бил изненадан за проявяването на човешкото падение: Той е знаел, че е в неприятелски свят, свързан със греха и под управлението на принца на тъмнината; затова Той е очаквал позор, присмех и преследване, като ги е издържал търпеливо, докато Неговото голямо любящо сърце, почти забравило за неговите собствени страдания, е било пълно със съжаление и грижовна състрадателност към другите. Z.’96-83 R1964:5