4 Януари
“Чакай Господа; Дерзай, и нека се укрепи сърцето ти; Да! чакай Господа.”- Псалм 27:14
Времето е важен елемент в Божия план: ние затова не трябва да сме разочаровани, когато се прилагат тестовете за издръжливост, докато благословиите, които желаем, се бавят. На Бог е отнело време да устрои света и да го направи годен за човешко обитаване; време, за да даде на света необходимия опит от злото; време, за да подготви идването на Христос като световен Спасител; време за подготовка на Църквата, за да споделя с Него победоносното управление; и време, което трябва да бъде допуснато, за да се шлифоват и нагласят индивидуалните дела на Неговите хора. Бог не е забравил, когато ни изглежда, че отговорът на молитвите ни се бави. Той, който се грижи за врабчетата и за броя на космите на главите ни, не е безразличен и към най-малкия зов или най-малката нужда на Неговото най-послушно дете.Z.’95-20 R1760:1