31 Октомври

„ Понеже Твоето мило сърце е по- желателно от живота, устните ми ще те хвалят”- Псалм 63:3

Тези, които са опитали Господната милост, които са осъзнали, че Неговата благосклонност е по- добра от живот и които с радост са отдали на Неговия олтар всяко земно добро нещо, амбиция и надежда, се радват да кажат добрите вести на другите. Те се радват да изразят славата на Този, който ги извика от тъмнината в Неговата чудесна светлина. Новината е твърде хубава, за да бъде прикривана и те са с желание да я споделят, но тази радост от споделянето на Господната милост ще им коства нещо: беда, пари, загуба на земни приятелства, обтегнатост, ако не и скъсване на някои семейни връзки; струва им враждебност от страна на света и на фалшивото християнство. Z.’01-246 R2852:4