3 Януари

“Непрестанно се молете. ” -2 Солунци 5:17

Каквито и да са нашите наклонности във връзка с постоянството и настоятелността на молитвата, ние трябва да вземем инструкции от Писанията; като победим нашите естествени пристрастия, ние трябва като “малки деца” и като ” мили деца” да нагласим нашите виждания и да се ръководим от инструкциите от горе. Нека тогава да си спомним думите, ” искайте ( в Мое име) и ще получите, за да бъде радостта ви пълна”- Йоан 16:24. Нашият Небесен Баща има многократни милости, благословии и провидения за Неговите послушни и верни деца, които ще искат от него. Z.’96-162 R2005:5