29 Октомври

“Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние;  гонени сме, но не оставени; повалени сме, но не погубени. Всякога носим на тялото си убиваното на [Господа] Исуса.”- 2 Коринтяни 4:8,10

Тези, които щастливо издържат заради Господа, заради истината, най-големия срам, най-големия позор, най-големите изпитания, най- големите гонения в сегашния живот  и имат опита като на нашия Господар и Пример, можем да бъдем сигурни че в пропорция на тяхната вярност, изразена в такива жертви, ще имат голяма награда в бъдеще- както апостолът е заявил, „ звезда от звезда се различават по славата”. Z. ’01-55 R2762:4