28 Октомври

„Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, …Да утеша всичките наскърбени”- Исая 61:1,2

Нашата мисия е да търсим милостивите и наскърбените, които оценяват техните собствени недостатъци и слабости и които търсят подслон и спасение. Част от нашата мисия е да им покажем Агнето на Бог, което е отнело греха на света, да им покажем красотата на възкресението от пепелта на смъртта и победата, която Господ е обещал да дойде постепенно и която ще смени духът на разочарованието и мъката, бедата и тежестта на днешното време. Наша мисия е да кажем на тези „Радост идва в утринта” и да им съдействаме да се въздигнат и сложат одеждата на славата, като започнат да вървят в нов живот, „ с нова песен на уста- любящата нежност на нашия Бог”. R4361:1