27 Октомври

„В твоите ръце са времената ми”- Псалм 31:15

Всички Божии посветени служители са отдали живота си в жертва, когато са станали последователи на Агнето и ако те осъзнават тяхното пoсвещение непрестанно, те ще са готови за консумация всеки момент за Господно удоволствие или за какъвто и да е канал, който Неговото провидение би позволил. Посветените на Господа от класа на Илия трябва да помнят, че нито един косъм от техните глави няма да падне, без знанието и разрешението на Техния Баща и състоянието на техните сърца трябва да е такова, каквото и изразено от техния мил Спасител-Главата на Илиевото тяло. „ Чашата, която Моят баща ми е налял, няма ли да я пия?” Езикът на техните сърца трябва да е както е изразил поета: „Смисъл голям виждам докато ме води Моят  Бог”.Z.’04-237 R3408:5