26 Октомври

„И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.”- 1 Петър 5:7

Това е много утешително и окуражително предложение от Словото. Въпреки че Божиите люде трябва да учат все повече и повече с нарастване броя на годините в членството им в Божието семейство и участието им в училището на Христос, те не могат да молят Господ да бъдат ръководени от своята мъдрост; те не могат да изискват тяхната воля да бъде както на земята, така и на небето, но по-скоро да споделят с Господ своите товари, малки и големи, така че да осъзнаят и оценят Неговото съчувствие и любов и да ги приложат в сърцата си, като утешителните увещания от Словото им служат както балсам; за Бог е възможно и Той иска да направи всички изпитания поучителни за тях, като те продължават да живеят с Него в сигурност и доверие. Z. ’04-237 R3409:1