24 Октомври

„И когато Го поведоха, хванаха някого си Симона киринеец, който се връщаше от нива и сложиха на Него кръста, за да го носи подир Исуса”- Лука 23:26

Ние често се чудим къде са били Петър, Йоан и Яков, така че не са видели товарът на Господаря и не са изтичали да предложат своята помощ? Предполага се завист към Симон в неговата привилегия да помага в носенето на кръста на Господаря, но нека отбележим, че много от Господните братя ежедневно носят своите символични кръстове и е наша привилегия да им помагаме, защото Господ ще счита всяка служба, направена за Неговите верни последователи като направена за Него самия… Тъй като дървения кръст не е най- тежкия товар на Господ, така е и за Неговите последователи- те имат кръстове, които света не вижда, но които братята разбират.”Поемайте товарите си един другиму като така изпълвате закона на Христос”- Z.’04-155R3369:6