23 Oктомври

„Който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга” –Матей 20:27

Сред езичниците управниците са господари, които не служат, а на които трябва да им се слугува; но сред последователите на Исус, правилото е обратното: този, който би служил най-много, би бил оценен най-високо. Каква красота има в божията организация на нещата! Колко пълно могат да са съпричастни тези, с правилно разбиране на този принцип, поставен тук. Колко е логичен и в противовес на света! Наистина, Господните последователи са особени хора от гледна точка на света в стремежа си да вършат добри дела – в слугуване един на друг или във вършене на добро за всички хора, когато имат възможност. Z.’04-140R3363:1