21 Октомври

„Отче [наш, Който си на небесата], да се свети Твоето име”- Лука 11:2

Това изразява обожание, оценяване на божествената добрина и величественост и, съответно преклонение. В адресирането на нашата молба към Господ, нашата първа мисъл не трябва да е егоистично във връзка с нас, нито мисъл във връзка с интересите на скъпите за нас, а Бог да бъде пръв във всички наши мисли, цели и сметки. Ние не трябва да се молим за нещо, което не е във  възхвала на името на нашия небесен Баща; ние не трябва да искаме нищо за нас или за близките ни, за което Той не би напълно дал Неговото одобрение или не би ни упълномощил да се молим. Може би никое качество на сърцето не е в по-голяма опасност да бъде заличено сред изповядващите Християни от мисълта за благоговение пред Бог. Z. ’04-118 R3352:2