20 Октомври

„Бъдете разумни като змиите и незлобливи като гълъбите”- Матей 10:16

Всички Господни люде биха се поучили за стойността на мъдростта във връзка с техните усилия да служат на истината! Нашият Господ не само ни учи да бъдем разумни като змиите и незлобливи като гълъбите, но ни показва тази поука в своя житейски курс, като казва на апостолите следното в друг случай:” Аз имам още много неща да ви кажа, но сега не може да ги разберете”. Ние също трябва да се поучим, че има възможно и невъзможно време за споменаване на определени истини и че има разумни и неразумни методи за представянето им. Не е достатъчно да не говорим неистини; не е достатъчно да говорим истината; в допълнение- ние трябва да гледаме да говорим истината с любов и любовта, когато се упражнява често, използва мъдростта, така че да се постигне по- голямо добро. Z.’04-91 R3339:5