2 Януари

“И вие не сте свои си,защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии]“- 1 Коринтяни 6:19,20
Със започването на новата година, каква поука би била по-важна за нас, освен тази, че ние не принадлежим на себе си, но на друг; че ние не сме тук, за да задоволяваме себе си, а Него; нито да служим на себе си, а на Него; нито да се подчиняваме на собствената си воля, но напротив, на Неговата ! Това означава святост в най-абсолютния и дълбок смисъл на думата ( не само отделяне от греха към праведноста, но отделяне от собствената воля към волята на Бог в Христос).Z.’97-35 R2099:4