18 Октомври

„Немарливият в работата си е брат на разсипника”- Притчи 18:9

Ние не можем да видим разсипничество в някои от Божиите осветени люде, без да не се появи чувството, че те са в недостиг на разбиране на Божия ум в някои аспекти, колкото и голям прогрес да са направили. Оценяването на подаръка и уважение към Дарителя предполага внимание и стопанисване на всичко, което идва към нас от Небесния ни Баща – временни и духовни неща. Според притчите на Нашия Господ, Той измерва нашата любов и стремеж според употребата или злоупотребата на нашите таланти, възможности, благословии, временни и духовни, с които Ни е надарил.Z.’04-77R3333:3